Black Ribbon
แนะนำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตรวจสอบภายใน
ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ออกตรวจสอบ ณ จังหวัดพัทลุง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง 

Read more

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

Read more

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

Read more
อ่านข่าวทั้งหมด