การติดต่อ


  •   2021-03-10 23:21:11    369  

ที่อยู่

อาคารกรมการข้าว เลขที่ 2177 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

เบอร์โทรศัพท์

025611578

แฟกซ์

025611578

อีเมล์

iag_rd@rice.mail.go.th