การเข้าตรวจสอบ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564

เข้าตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

c8a43dd5181f581341404f933683ac9d60ef47e16c213265d16cd7f3276dafe1.0

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการข้าว ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2564 และได้ทำการประชุมเพื่อสรุปข้อตรวจพบ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เป็นประธานในการประชุมฯ

 3ecd51281c4c4d02dff0faf563e9de8eb3de2dc9b425e13d21d7a85fde360e95.0

e09e4b272c13e9765b428a3086eef4d7c067e28397d7621d8be50f2081601e42.0