กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติพร้อมร้องเพลงชาติและร่วมปลูกต้นไม้

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ตั้งแต่แวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติพร้อมร้องเพลงชาติ

17 09 28 07 51 31 903 photo

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติพร้อมร้องเพลงชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย บริเวณหน้าอาคารกรมการข้าวและได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการประรัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินของกรมการข้าวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
ณ แปลงนา บริเวณหน้าโรงเรียนข้าวและชาวนา กองประสารงานโครงการพระราชดำริ

17 09 28 08 06 52 213 photo resized

17 09 28 08 10 18 244 photo resized