เข้าตรวจสอบ ณ ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

2018 10 12 09 33 29

เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 9 -12 ตุลาคม 2561
และได้ทำการปิดตรวจไปเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา จ. นครราชสีมา

2018 10 12 09 33 29

2018 10 12 09 33 11