เข้าตรวจสอบ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

20181128 155755

เข้าตรวจสอบ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา จ. นครราชสีมา

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา จ. นครราชสีมา ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในวันที่ 26 - 29 พฤศจิกายน 2561 และดำเนินการจัดทำกระดาษทำการพร้อมทั้งดำเนินการปิดตรวจ ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น.

20181128 155748

20181128 155703

20181128 155711