เข้าตรวจติดตาม ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562

เข้าตรวจติดตาม ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562

19 03 08 12 45 24 432 photo

 กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจติดตาม ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 

19 03 08 12 45 06 132 photo