เข้าตรวจสอบและประชุมปิดตรวจ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

เข้าตรวจสอบและประชุมปิดตรวจ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

20 03 2562 2

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2562 พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดทำกระดาษทำการและประชุมปิดตรวจ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จังหวัดแพร่

20 03 2562 3

20 03 2562 4