เข้าตรวจติดตาม ณ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

เข้าตรวจติดตามการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ณ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

21 03 2562 2

กลุ่มตรวจสอบภายในได้เข้าดำเเนินการตรวจติดตามการดำเนินแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562

และร่วมกันแสดงความคิดเห็น ณ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ จังหวัดแพร่ ในวันที่ 21 มีนาคม 2562