เข้าตรวจสอบศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562

เข้าตรวจสอบศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562

03 04 2562

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 2 - 3 เมษายน 2562 พร้อกันนี้ได้ดำเนินการประชุมปิดตรวจเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น ในวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

03 04 2562 2