เข้าตรวจสอบศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562

เข้าตรวจสอบศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562

04 04 2562 1

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2562 ทั้งนี้ ได้ดำเนินประชุมปิดตรวจเพื่อร่วมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น ในวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด