ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครฯ

ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครฯ

05 05 2562

กลุ่มตรวจสอบภายในพร้อมเจ้าหน้าที่กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร 
โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ เส้นทางจากวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม - พระบรมมหาราชวัง