การประชุมสรุปข้อตรวจพบ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลาชธานี

การประชุมสรุปข้อตรวจพบ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลาชธานี

20190524 154142 1

 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 กลุ่มตรวจสอบภายในได้เข้าดำเนินการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี และในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 กลุ่มตรวจสอบภายได้ประชุมสรุปผลการตรวจสอบ โดยมีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าร่วมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นในวันดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี

20190524 154134 1