การตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

การตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

20190522 142359 2

 กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2562 และได้ดำเนินการประชุมปิดการตรวจสอบ ในวันที่ 22 พฤาภาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เพื่อแจ้งข้อตรวจพบและร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

20190522 142344 2