การเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก

การเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก

20190619 130832 1

เมื่อวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2562 กลุ่มตรวจสอบภายในได้เข้าดำเนินการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก และในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการประชุมปิดการตรวจสอบ โดยเป็นการสรุปประเด็นข้อตรวจพบและร่วมกันแสดงความคิดเห็น ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก

23 07 62 2