การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

23 07 62

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2562 และประชุมปิดตรวจ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562

23 07 62 2