การตรวจสอบศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จ. เชียงราย ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562

การตรวจสอบศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จ. เชียงราย ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562

20190705 093216 1

กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 2 - 5 กรกฎาคม 2562 และประชุมปิดตรวจเพื่อสรุปข้อตรวจพบและร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

20190705 093200 1