เข้าตรวจสอบและประชุมปิดตรวจ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

19 11 22 09 43 39 841 photo 1 page 0001

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการข้าว เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง จ. ลำปาง ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2562 และดำเนินการประชุมปิดการตรวจสอบ ร่วมแสดงความคิดเห็น ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง

 

19 11 22 09 44 58 145 photo 1 page 0001