การเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

19 12 20 13 37 30 376 photo

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2563 และได้ดำเนินการประชุมปิดตรวจเพื่อแจ้งข้อตรวจพบและร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

 

19 12 20 13 37 00 203 photo

19 12 20 13 37 37 080 photo