เข้าปิดตรวจ ณ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

การประชุมปิดตรวจสอบ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีline 39170883879483

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าดำเนินการประชุมปิดตรวจ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี 
ภายหลังจากการเรียกเอกสารเข้ามาตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563

line 39176698271043