การเข้าตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี

การเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี

IMG20200624095447

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี ในระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2563 และประชุมปิดตรวจเพื่อแจ้งข้อตรวจพบตามกระดาษทำการและร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

IMG20200624095432