การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

การเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

IMG20200626143740

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุุ์ข้าวอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563 ในระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2563 และได้ทำการประชุมปิดตรวจเพื่อชี้แจงข้อตรวจพบและร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

IMG20200626143743