เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

การเข้าตรวจสอบ ณ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ระหว่างวันที่ 13 - 16 กรกฎาคม 2563

IMG20200716095110

 กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี จ. ลพบุรี ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2563 และได้ประชุชี้แจงข้อตรวจพบ เพื่อแจ้งข้อตรวจพบและร่วมกันแสดงความคิดเห็นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

IMG20200716095035

IMG20200716095300