การเข้าตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

การเข้าตรวจสอบ  ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563

IMG20200724095406

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง จ. พัทลุง
ระหว่างวันที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2563 และได้ประชุมแจ้งข้อตรวจพบเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

IMG20200724095429

IMG20200724095007