เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

การเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี จ. ลพบุรี

IMG20200807093934

กลุ่มตรวจสอบภายในได้เข้าดำเนินการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี จ. ลพบุรี ระหว่างวันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2563 และได้ประชุมแจ้งข้อตรวจพบในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

 

IMG20200807093654

IMG20200807093907