พระราชกรณียกิจ ตามรอยพระบาทราชบิดา พระราชมารดา มหาราชาแห่งแผ่นดิน

วีดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
ตอนที่ 1 - 5

ตอนที่ 1 พระราชกรณียกิจ ตามรอยพระบาทราชบิดา พระราชมารดา มหาราชาแห่งแผ่นดิน

https://drive.google.com/file/d/1bbSTAJ6cVTZaIdtg8-Ehb300Dla1T51N/view?usp=sharing

ตอนที่ 2 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กับการสืบสานการสาธารณสุข

https://drive.google.com/file/d/1D8we6oZoPZFqnnZQlHUDZRLNUVwyfoGT/view?usp=sharing

ตอนที่ 3 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขวัญข้าวแห่งแผ่นดิน

https://drive.google.com/file/d/1Eht7--XoYO0LATXxYJ7msgg3ztPJBs1Q/view?usp=sharing

ตอนที่ 4 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สายน้ำแห่งแผ่นดิน

https://drive.google.com/file/d/1HRPKrFXE_bmnSC2iWsMoDliZS-ItAjOy/view?usp=sharing

ตอนที่ 5 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษา ดั่งแสงทอรุ้งจากฟากฟ้าสู่แผ่นดิน

https://drive.google.com/file/d/1jP_IzoJsUGJYkItLJJyroAGgK0x_1COh/view?usp=sharing