กรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
  •   2022-08-08 11:40:51    46     6

กรอบคุณธรรมนี้จัดทำขึ้นตามหลักมาตรฐานและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในยึดถือและใช้เป็นหลักในการปฏิบัติตนและปฏิบัติติงานตรวจสอบภายใน


  • bytes