เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย


    เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย

    กลุ่มตรวจสอบภายใน ดำเนินการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2566 และดำเนินการประชุมเพื่อแจ้งขอตรวจพบในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย