เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี


    เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

    กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการข้าว เข้าดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2566 และดำเนินการประชุมเพื่อแจ้งข้อตรวจพบในวันที่ 7 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี