เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ปี 2566 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด


    เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ปี 2566 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

    กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2566 และดำเนินการประชุมเพื่อแจ้งข้อตรวจพบและร่วมกันแสดงความคิดเห็น ในวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด