แผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2565
  •   2021-11-08 14:06:23    141     33

แผนการตรวจสอบระยะยาว ปีงบประมาณ 2565 - 2569 และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2565
กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ทำการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว จำนวน 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 - 2569 พร้อมทั้งเสนอแผนต่ออธิบดีกรมการข้าว อนุมัติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564


  • bytes