กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
  •   2021-11-08 14:51:47    133     6

กฎบัตรตามมาตรฐานกาตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน


  • bytes