ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง ตัวอย่างการพิจารณาความซับซ้อนงานจ้างที่ปรึกษาตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560
  •   2021-11-11 13:44:33    117     6

ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง ตัวอย่างการพิจารณาความซับซ้อนงานจ้างที่ปรึกษาตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560


  • bytes