การดำเนินงาน


เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

โดย : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 2022-09-12 10:58:00

อ่านต่อ...

เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

โดย : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 2022-08-29 14:38:32

อ่านต่อ...

เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

โดย : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 2022-08-29 14:24:31

อ่านต่อ...

การเข้าตรวจสอบเพิ่มเติม และแจ้งสรุปข้อตรวจพบ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

การเข้าตรวจสอบเพิ่มเติม และแจ้งสรุปข้อตรวจพบ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

โดย : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 2021-11-24 14:32:45

อ่านต่อ...

การเข้าตรวจสอบ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2564

โดย : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 2021-08-16 11:09:08

อ่านต่อ...

การเข้าตรวจสอบ ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 22 - 24 มีนาคม 2564

โดย : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 2021-08-16 11:07:09

อ่านต่อ...

การเข้าตรวจสอบ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2564

โดย : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 2021-08-16 11:04:53

อ่านต่อ...

อธิบดีกรมข้าว อัดรายการวิทยุ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

โดย : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 2021-08-16 09:32:10

อ่านต่อ...