การดำเนินงาน


เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ปี 2566 กองวิจัยและพัฒนาข้าว

เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ปี 2566 กองวิจัยและพัฒนาข้าว

โดย : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 2023-09-28 14:58:19

อ่านต่อ...

เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ปี 2566 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ปี 2566 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด

โดย : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 2023-09-18 14:42:22

อ่านต่อ...

เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

โดย : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 2023-09-07 14:30:11

อ่านต่อ...

เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย

เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย

โดย : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 2023-08-30 14:57:21

อ่านต่อ...

เข้าดำเนินการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ

เข้าดำเนินการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ

โดย : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 2023-08-30 09:49:11

อ่านต่อ...

เข้าตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

เข้าตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่

โดย : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 2023-08-30 09:37:31

อ่านต่อ...

เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ปี 2566 ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ปี 2566 ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

โดย : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 2023-06-21 08:57:51

อ่านต่อ...

เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ปี 2566 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ปี 2566 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

โดย : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 2023-05-29 08:39:34

อ่านต่อ...

เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ปี 2566 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ปี 2566 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

โดย : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 2023-05-08 14:03:30

อ่านต่อ...

เข้าตรวจสอบศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เข้าตรวจสอบศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

โดย : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 2023-04-19 11:31:48

อ่านต่อ...

เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ปี 2566 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ปี 2566 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

โดย : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 2023-03-27 14:43:58

อ่านต่อ...

เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ปี 2566 ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช

เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ปี 2566 ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช

โดย : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 2023-02-28 14:00:54

อ่านต่อ...