การดำเนินงาน


การเข้าตรวจสอบเพิ่มเติม และแจ้งสรุปข้อตรวจพบ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

การเข้าตรวจสอบเพิ่มเติม และแจ้งสรุปข้อตรวจพบ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

โดย : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 2021-11-24 14:32:45

อ่านต่อ...

การเข้าตรวจสอบ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2564

โดย : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 2021-08-16 11:09:08

อ่านต่อ...

การเข้าตรวจสอบ ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 22 - 24 มีนาคม 2564

โดย : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 2021-08-16 11:07:09

อ่านต่อ...

การเข้าตรวจสอบ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2564

โดย : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 2021-08-16 11:04:53

อ่านต่อ...

อธิบดีกรมข้าว อัดรายการวิทยุ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

โดย : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 2021-08-16 09:32:10

อ่านต่อ...