การดำเนินงาน


Sample project image

เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

โดย : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 2022-09-12 10:58:00

อ่านต่อ...
Sample project image

เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

โดย : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 2022-08-29 14:38:32

อ่านต่อ...
Sample project image

เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

โดย : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 2022-08-29 14:24:31

อ่านต่อ...
Sample project image

การเข้าตรวจสอบเพิ่มเติม และแจ้งสรุปข้อตรวจพบ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

การเข้าตรวจสอบเพิ่มเติม และแจ้งสรุปข้อตรวจพบ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

โดย : กลุ่มตรวจสอบภายใน วันที่ 2021-11-24 14:32:45

อ่านต่อ...

แผนการตรวจสอบประจำปี


รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ


ผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ


ระเบียบ/กฎกระทรวง/หลักเกณฑ์
การจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือเวียน
การจัดซื้อจัดจ้าง