แผนพัฒนางานตรวจสอบภายใน ตามผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  •   2022-06-24 15:11:26    19     7

แผนพัฒนางานตรวจสอบภายใน ตามผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


  • bytes