เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด


    เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด

   

กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2565 และได้ดำเนินการประชุมปิดตรวจเพื่อแจ้งข้อตรวจพบและร่วมกันแสดงความคิดเห็นในวันที่ 25 สิงหาคม 2565