เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร


    เข้าตรวจสอบตามแผนฯ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

    กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2565 และได้ดำเนินการประชุมปิดตรวจเพื่อแจ้งข้อตรวจพบและร่วมกันแสดงความคิดเห็นในวันที่ 9 กันยายน 2565