การเข้าตรวจสอบเพิ่มเติม และแจ้งสรุปข้อตรวจพบ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี


    การเข้าตรวจสอบเพิ่มเติม และแจ้งสรุปข้อตรวจพบ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

    กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการของโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ (รอบที่ 2) ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี และได้ดำเนินการสรุปข้อตรวจพบ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564